Aktuálně

Aktuálně platná opatření od 3.1.2022

 

Pro výpůjční provoz knihoven platí pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb. Půjčit knihy si tedy můžete bez prokazování očkování či prodělání nemoci.

Při návštěvě knihovny však dodržujte aktuálně platná protiepidemická opatření:

  • ve vnitřních prostorech používejte ochranu dýchacích cest - respirátor
  • dodržujte rozestupy minimálně 1,5 metru
  • při vstupu použijte dezinfekci rukou

 

Při konání kulturních akcí pro veřejnost v případě počtu účastníků do 20 osob není nutné doložit ON (dokončené očkování či prodělání onemocnění). Je povinná ochrana dýchacích cest, dodržování rozestupů, použití dezinfekce. Účastnit se nesmí osoba vykazující příznaky respiračního onemocnění.

Naprostá většina našich akcí je menšího charakteru, tedy do 20 osob. Abychom však tento počet zajistili, je třeba se předem zaregistrovat na webu u konkrétní akce!

 

V případě počtu účastníků nad 20 osob nesmí účastnící se osoba vykazovat příznaky respiračního onemocnění a každý účastník starší 12 let musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • osoba s kontraindikací k očkování, osoba s nedokončeným očkováním nebo osoba mladší 18 let může předložit výsledek PCR testu ne starší 72 hodin

Předpokládáme-li u akce účast většího počtu než 20 osob, není pro návštěvu takové akce potřebná rezervace místa předem a je třeba se připravit na prokázání splnění ON při vstupu na akci. Pořadatel je povinen splnění podmínek kontrolovat pomocí aplikace čTečka.

 

Školní kolektiv:

  • Osvědčení o očkování, testu či prodělané nemoci se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy, organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, nebo jde o aktivity v neměnném kolektivu (zde nutná evidence účastníků)