Aktuálně

Aktuálně platná opatření

Při návštěvě knihovny dodržujte aktuálně platná protiepidemická opatření:

  • ve vnitřních prostorech používejte ochranu dýchacích cest - respirátor
  • dodržujte rozestupy minimálně 1,5 metru
  • při vstupu použijte desinfekci rukou

 Při konání kulturních akcí pro veřejnost v případě počtu účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky.

V případě počtu účastníků nad 20 osob musí účastník splňovat jednu z následujících podmínek.

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

Školní kolektiv:

  • Osvědčení o očkování, testu či prodělané nemoci se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy, organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí, nebo jde o aktivity v neměnném kolektivu (zde nutná evidence účastníků), nebo jde o svatbu nebo pohřeb za podmínky že se neúčastní více než 30 osob.