A A

Aktuálně

Poděkování - KOHA

PODĚKOVÁNÍ: Vážení čtenáři, v polovině května proběhla v naší knihovně výměna automatizovaného knihovního systému. Přestože jsme usilovali o co nejplynulejší přechod, zpracování velkého objemu dat vyžaduje i dílčí korekce, které nelze udělat jinak, než za plného provozu.

Uvědomuji si, že to je komplikace nejenom pro nás, knihovníky, ale především pro Vás, naše čtenáře. Rád bych Vám alespoň takto poděkoval za trpělivost a shovívavost, s jakou jste k této skutečnosti přistoupili. Dolaďování celého systému bude trvat ještě několik týdnů, ale to by už nemělo mít žádný zásadní vliv na plynulost provozu.

Ještě jednou Vám jménem všech zaměstnanců děkuji.

Karel Tománek