Audioknihy

Na oddělení registrace se nachází sekce audioknih a mluveného slova na CD nosičích.

Naleznete zde nejrůznější žánry současné i klasické beletrie pro dospělé. A nabídku audioknih pro děti a mládež.

Výpůjční doba CD je 7 dní. Výpůjční dobu lze prodloužit.

Pozor, při překročení výpůjční doby je účtována pokuta za každý nevrácený kus 10 Kč za každý další den, kdy nebyl titul vrácen!