blog

 

Čtenář roku 2021

1. 3. 2022

V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů jsme ocenili naše nejvěrnější čtenáře. Největší počet výpůjček za rok 2021 v kategorii dětských čtenářů měli Marie Švihelová, Jakub Oliva a Kristýna Kirschnerová. Čtenáři roku v kategorii dospělých byli tentokrát dva, a to pan Leon Tomev a Milan Fiala. Cenou pro ně byly publikace o Litoměřicích. Odměnou dětským vítězům kromě propagačních předmětů knihovny a poukázky na nákup knih byla také prohlídka míst v knihovně, kam běžný čtenář nemá přístup.