blog

 

DEUTSCHKLUB předal charitativní sbírku zástupcům Diakonie

9. 7. 2021

Rekordní pololetní částkou 26.300 kč završil Deutschklub charitativní sbírku ve prospěch Azylového domu pro matky s dětmi, Diakonie Litoměřice.

Od ledna do konce června "sprechtili" účastníci Deutschklubu opět PRO DOBROU VĚC. Nejprve pouze online, prostřednictvím chytrých mobilů nebo přes PC, VČETNĚ NAŠICH NEJSTARŠÍCH ÚČASTNÍKŮ ( od 75 výše). Od června mluví opět na živo. Na sbírce se podílelo celkem 23 dárců včetně dalších přispěvatelů, kteří se pravidelných konverzačních hodin v rámci Deutschklubu nemohli zúčastnit.

Ve středu 30.6. předala Hana Pavlištová, lektorka a organizátorka Deutschklubu tuto rekordní sbírku paní Ivaně Jelínkové, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi. Slavnostního předání se zúčastnili také další představitelé litoměřické Diakonie včetně paní ředitelky Ireny Opočenské. Paní Jelínková informovala, že v současné době je Azylový dům zcela zaplněn, obsazeno je všech osm bytů. Sbírka podpoří projekt obnovy zahrady. Zahrada ve vnitrobloku u azylového Domova pro matky s dětmi je využívána klienty i pracovníky pro její bezpečné prostředí. Zahrada i herní prvky však dosluhují. S podporou Deutschklubu a dalších zdrojů vznikne proto nová zahrada. Bude sloužit nejen dětem a matkám, které se zde budou moci starat o její údržbu a učit se nové dovednosti. Radost na obou stranách byla obrovská. Pro všechny dárce připravila Diakonie malé dárečky, děti z Azylového domu namalovaly krásná přáníčka.

V tomto roce Deutschklub vstoupil už do 5. roku činnosti a nadále PILNĚ MLUVÍME PRO DOBROU VĚC.