blog

 

Hraj si a poznávej

16. 7. 2020

Před prázdninami jsme vás zavedli do několika paralelních světů a hodláme v tom pokračovat. Celých šest hodin se hráči všech generací učili orientovat v Malém světě, v Katanu osidlovali území a hájili ho před lapky, procházeli zrádným podzemím plným pitoreskních nestvůr a na jihovýchodě staré Evropy prováděli první vykopávky vzácných artefaktů. O zábavu nebyla nouze.

Nejvíce pozornosti si vysloužila právě posledně zmiňovaná hra Théby, která odhaluje tajemství minulosti. Abyste se však do Mezopotámie, Palestiny, Kréty, Řecka nebo Egypta mohli jako nedočkaví archeologové vypravit, musíte nejprve nasbírat dostatek vědomostí, vybrat si zkušené kolegy a získat potřebné vybavení. Teprve pak můžete začít kutat v zemi a hledat ukryté poklady. Můžete nalézt bustu královny Nefertiti, masku krále Agamemnona, slavného Babylonského lva a mnoho dalších skvělých vykopávek. Ty pak můžete předvádět na mezinárodních výstavách a přednášet o nich na konferencích. Týdny ale utíkají a čas, který máte k dispozici, se krátí.

Pro další setkání už jsme také otočili přesýpací hodiny – zapište si do kalendářů:


10. říjen 2020 od 10 hodin