blog

 

Knihovna Budyně nad Ohří

7. 10. 2020

Dne 1. 8. 2020 převzala městkou knihovnu v Budyni nad Ohří paní Jaroslava Hujová, která vede také knihovnu ve Mšeném-lázních. V soutěži Vesnice roku 2019 získala tato knihovna ocenění za vzorně vedenou Místní Knihovnu ve Mšeném-lázních. Kraj tuto knihovnu nominoval do soutěže Knihovna Roku 2019 – kategorie základní, kde získala ocenění – Za skvěle provedenou rekonstrukci.

Paní knihovnice si dala za cíl stejným způsobem povznést a zkvalitnit Městskou knihovnu v Budyni nad Ohří, aktualizovat nabídku knih a proměnit knihovnu tak, aby nesloužila pouze k půjčování knih či časopisů, ale aby byla místem, kam si lidé chodí odpočinout, pozitivně se naladit, získat nové informace, buď přímo od knihovnice, nebo z internetu, který mají možnost využívat. Ráda by také zorganizovala různé soutěže pro děti na podporu čtenářské gramotnosti. Městskou knihovnu chce zapojit do projektu Knihovna přátelská seniorům.

S budyňskou knihovnou se můžete seznámit na webových stránkách, Facebooku nebo můžete navštívit knihovnu během otevírací doby.

Momentálně je knihovna v omezeném provozu z důvodu probíhající inovace knihovny a knihovního fondu, ale čtenáři jsou vždy vítáni.

                                                                                                                          -jh-