blog

 

Knihovna otevírá v omezeném režimu

27. 4. 2020

Od pondělí 4. května pro Vás znovu otevíráme:

Oddělení pro dospělé:

pondělí, úterý, středa, pátek: 8:00–12:00 a 13:00–17:00.

Dětské oddělení:

pondělí, úterý, středa, pátek: 13:00–17:00.


OD 8.00 DO 10.00 BUDE KNIHOVNA PŘEDNOSTNĚ VYHRAZENA SENIORŮM.

 

Dodržujte, prosím, bezpečnostní nařízení (zakrytí úst a nosu, dodržování bezpečné vzdálenosti, používání desinfekčních prostředků).

Přístup do knihovny bude u hlavního vchodu regulovaný, počítejte proto s větší časovou prodlevou.

Až do odvolání poskytujeme pouze výpůjční služby, tzn. není přístupná studovna a toalety, neposkytujeme prezenční služby a veřejný internet.

Nadále platí, že všechny výpůjčky jsou prodloužené až do 31. května 2020.

 


Roznáškovou službu dále poskytujeme pouze seniorům s platným čtenářským průkazem. Knihy je možné objednávat ve výpůjční době od 8–10.00 hod na tel. čísle 416 732 453.

 


Tento stav platí až do odvolání, o případné změně Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení
Vaše knihovna