blog

 

Lapálie v Lampálii – Knížka pro prvňáčka 2017

13. 6. 2017

Už jsou čtenáři a dostali na prázdniny za odměnu knížku. A už vědí, kde je knihovna a v ní oddělení pro děti a mládež. Děti na konci svého prvního školního roku.

U zrodu celostátního projektu byla v roce 2008 spisovatelka a pracovnice knihovny Ivana Hutařová (Národní pedagogická knihovna Komenského). Cílem bylo vytvořit u nejmenších čtenářů návyk pravidelného čtení a probudit v nich zájem o veřejnou knihovnu. Školní třídy jsou pozvány do knihovny na vzdělávací program, který si z nabídky knihovny vybírá pedagog. Programy jsou ve spolupráci s ním přizpůsobeny, vytvořeny třídám a jejich učebním plánům na míru.

Důležité je, aby se dětem v knihovně zalíbilo. Aby měli chuť vrátit se, sami si vybírat a půjčovat knížky na čtení domů. Alena Koudelková

Odměnou za úspěšné absolvování několika návštěv knihovny v průběhu školního roku je pro děti "Knížka pro prvňáčka", původní česká novinka, která byla vydána pro tuto příležitost, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V loňském roce dostalo knížku 30 000 dětí (1) a měla název Knihožrouti. Napsala ji Klára Smolíková, která připravila pro naši knihovnu 17. 6. 2017 workshop v rámci rodinné soutěže.

Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Text na obálce přibližuje příběh: "V jednom městě je park. V tom parku je jeden zapomenutý kout. Roste tam starý košatý dub a stojí lampa. I ta je zapomenutá. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. Jejich Lampálie leží v místech, kam dopadá svit lampy a ani o fous dál. Jednoho dne se však stane něco zvláštního. Lampa zavrčí, zaprská, zabliká. Jen na chvilku, přesto si všichni uvědomili blížící se nebezpečí. Jejich lampa může každým dnem zhasnout! Statečná Lampálice Zoja se tak vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou žárovku..."

Slavnost předání knížek probíhá již tradičně v Divadle Karla Hynka Máchy v Litměřicích. Divadlo nabízí této příležitosti zcela jinou atmosféru. Děti přivítají žáci dramatického oboru Základní umělecké školy v Litoměřicích, pod vedením Lenky Pařízkové. A poté je přivítá knihovnice Alena Koudelková a Eva Weberová. Karel Tománek jim přečte úryvek z knihy, která bude již za chvilku v jejich rukou. Společné foto a hurá s knížkou na prázdniny.

----------

(1) CÍSAŘ, Jaroslav. Z historie projektu Už jsem Čtenář - Knížka pro prvňáčka. Čtenář: Měsíčník pro knihovny. 2017, 69(5), 179. ISSN 0011-2321.