blog

 

Představujeme porotu 12. ročníku soutěže Máchovou stopou

21. 4. 2020

PhDr. Adam Krupička, Ph.D. (*1986)
pedagog, literární historik a spisovatel. Vydal prózy Maria Goretti (2012) a Vlaštovka (2015), sborník tvůrčího psaní Labská literární akademie (2016). Dlouhodobě spolupracoval s revue Haluze. Je členem Obce spisovatelů ČR, Unie Comenius a České Händelovy společnosti. Jako lektor tvůrčího psaní působí od roku 2014 (na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro Severočeskou vědeckou knihovnu, Dům umění Ústí nad Labem ad.). Principy kreativity aplikuje do výuky jazyka a literatury. V povídkovém cyklu, na kterém pracuje od roku 2016, se navrací k počátkům epiky. Je fascinován literaturou jako stále se vyvíjejícím celkem, který má tisíc podob: obdivuje zejména literární díla středověká pro jejich symboliku, tvorbu berlínských romantiků (Hoffmann, Kleist, Paul), Guy de Maupassanta pro jeho geniální realistickou zkratku a Vaculíkovu Sekyru. Svým pohledem na slovesné umění se Adam Krupička zřetelně odlišuje od většiny žijících autorů: literatura je pro něj uměním, které smí zjevovat život v jeho netušené podobě; kdo po ní chce pouze pobavení, nepochopil její smysl; kdo chce psát jen proto, aby byl čten, musí se vrátit pokorně zas ke čtení. Být autorem je nelehký úděl, nikoliv společenské privilegium nebo zdroj finančního zajištění.

 

Mgr. Petr Bašus (*1966)
administrátor a porotce soutěže. Středoškolský učitel (Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice) se zájmem o literaturu, divadlo, historii a památky. Organizátor veřejných besed a debatních soutěží.

 

Mgr. Radek Fridrich (* 1968)
český básník, publicista, překladatel a pedagog. Je členem skupiny Demi-Monde, která se prezentovala zejména v Klubu Pant (viz Almanach Pant, 1990-1995). V polovině 90. let proslul jako organizátor básnických setkání ve Žlebech u Děčína (spolu s Tomášem Řezníčkem) a od roku 2000 Děčínského Zarafestu. V roce 2012 získal cenu Magnesia Litera za sbírku Krooa krooa. Nyní učí na Střední zdravotnické škole v Děčíně a externě na katedře bohemistiky PF UJEP. Příležitostně se věnuje výtvarnému umění.
Ve své tvorbě výrazně akcentuje severní Čechy a německé vlivy v bývalých Sudetech. Jeho tvorba vyšla v němčině či polštině.