A A

Katalogy

On-line katalog knihovny KHM

Umožňuje uživatelům vyhledávávat v rozhraní podobné internetovým vyhledávačům. Dále umožňuje:

  • tagování,
  • komentáře,
  • RSS.

On-line katalog regionálních knihoven

Graficky jednoduchá forma katalogu možňuje snadnou základní orientaci ve fondu. V tomto katalogu můžete například:

  • Provést rezervaci dokumentu.
  • Podívat se na své čtenářské konto a sami si prodloužit výpůjčky, mazat rezervace.
  • Katalog umožňuje přehledně hledat v databázi knih, AV-médií,periodik a článků.
  • Prostřednictvím tohoto katalogu se můžete předregistrovat.

 

ANOPRESS IT

Přístup do databáze českých médií, kde je možné vyhledávat v archivu od roku 1996 dodnes. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu.

  • Katalog je dostupný na naučném oddělení, 1. patro budovy.
  • Pro vyhledávání oslovte přítomného knihovníka.