Knihovny regionu

Knihovna Karla Hynka Máchy je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí ve směru k veřejným knihovnám litoměřického regionu.
Činnost byla prováděna od 21. 11. 2002 na základě "Smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské knihovny na základní knihovnu" mezi SVK Ústí nad Labem a KKHM Litoměřice. K 31. 12. 2004 byla smlouva ukončena a k 1. 1. 2005 byla přijata "Smlouva o přenesení" v novém znění.

Předmětem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti obou smluvních stran (SVK Ústí n. L. a KKHM Litoměřice) na zajištění plnění výkonu regionálních funkcí z prostředků Ústeckého kraje a přenesení působnosti v zajištění RF na KKHM v těchto oblastech:

  • poradenská a konzultační činnost
  • vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad
  • tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi
  • pomoc při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi
  • podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi
  • servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny provozované obcemi
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce

K zabezpečení úkolů podle této smlouvy obdržela KKHM Litoměřice účelovou neinvestiční dotaci od svého zřizovatele, tedy Města Litoměřice, se kterým uzavřel smlouvu Ústecký kraj. Ten také stanovil podmínky, lhůty a výši poskytování dotace na podporu knihoven.
Směrem k městským (7 pracovišť) a místním knihovnám (73 pracovišť) je činnost vymezena uzavřenými Smlouvami o poskytování odborných knihovnických služeb ze dne 10. 12. 2002.

 

Katalog doplňovacího fondu

Zásady půjčování výměnných souborů

Dokumenty

Statistické výsledky za rok 2018

Místní knihovny

Městské knihovny

Kontakty