Zásady půjčování výměnných souborů

1. Zásady pro půjčování knih a periodik

1.

Výměnné soubory jsou tvořeny knihami, časopisy, společenskými hrami a mluveným slovem. Veškerý nákup těchto dokumentů je financován z dotací Ústeckého kraje a finančních příspěvků obcí (zřizovatelů místních knihoven). Nákup knih a distribuce výměnných souborů je jednou z hlavních činností oddělení regionální správy (RS).

Výměnný fond slouží k doplnění a aktualizování původních knižních fondů místních knihoven regionu Litoměřice.

2.

Knihy a periodika z výměnného fondu se bezplatně půjčují místním knihovnám na základě Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřené mezi Knihovnou K.H.Máchy v Litoměřicích a příslušným zřizovatelem místní (městské) knihovny.

3.

Vybrané soubory se do jednotlivých knihoven půjčují na dobu dohodnutou mezi jmenovaným knihovníkem a RS při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích, obvykle cirkulují v tříměsíčních intervalech a nejdéle se půjčuje jeden soubor na půl roku.
Za včasné a úplné vrácení souboru odpovídá knihovník místní knihovny.

4.

Knihy a periodika ze souborů zapůjčených do místní knihovny se půjčují čtenářům v souladu s platným Knihovním řádem, který je přílohou Zřizovací listiny místní knihovny.

5.

Veškeré služby poskytované regionální správou včetně distribuce výměnných souborů jsou pro místní knihovny evidované na MK ČR zcela zdarma.

2. Zásady pro půjčování mluveného slova (audioknih)

1.

Výměnný fond je tvořen mluveným slovem (audioknihami) na CD nosičích. Při jejich půjčování se RS při Knihovně K.H. Máchy v Litoměřicích řídí kolektivní licenční smlouvou mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM uzavřenou 2.1. 2004. V rámci této smlouvy udělili kolektivní správci knihovnám oprávnění (licenci) pro půjčování zvukových záznamů, tj. gramofonových desek, magnetofonových kazet a pásku, CD apod.

https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/autorske-pravo/ZvukPujcPodm.htm

2.

Fond slouží k doplnění fondů místních knihoven regionu Litoměřice o další moderní informační zdroje.

3.

Vybrané tituly se jednotlivým knihovnám půjčují na dobu dohodnutou mezi jmenovaným knihovníkem a RS při Knihovně K.H.Máchy v Litoměřicích, zpravidla na 3 měsíce.

4.

Tituly zapůjčené do místní knihovny jsou k dispozici uživatelům knihovny absenčně a bez úhrady.

5.

Při přebírání nosičů si knihovna zkontroluje stav média, v případě poškození nahlásí neprodleně tuto skutečnost RS při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích.

nahoru