O knihovně

Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Zřizovatel: Město Litoměřice

Základní údaje

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
Tel.: (+420) 416 732 453
E-mail: info@knihovnalitomerice.cz
IČO: 00 360 627
DIČ: CZ 00360627
číslo účtu ČS: 5796540389/0800
identifikační číslo provozovny: 10 000 71 464

 

Historie knihovny

Knihovna v médiích

Dokumenty

Fotogalerie knihovny

Pronájem společenských prostor knihovny

Partneři

Publikační činnost knihovny

Katalogy

Výběrová řízení