Koncepce rozvoje knihovny

Koncepce rozvoje Příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích na období 2016–2020.

Popsané kroky směřují k naplnění projektu, který jsme nazvali „Knihovna jako přirozené společenské centrum setkávání a výměny informací.“ Vycházeli jsme při tom z celorepublikové koncepce rozvoje knihoven 2011–2015, resp. připravované koncepce na 2016–2020 ***, která jako hlavní charakteristiku knihoven uvádí: „otevřený prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj“.

Pro naši knihovnu to není nové téma. Navazujeme tak na již existující aktivity a současně se snažíme vytvořit podmínky pro jejich další rozvoj.

Celý dokument Koncepce rozvoje v příloze ke stažení.