Výběrové řízení na dodávku a realizaci truhlářských prací

Knihovna Karla Hynka Máchy vypisuje výběrové řízení  na dodávku a realizaci truhlářských prací při revitalizaci oddělení beletrie v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Všechny potřebné technické náležitosti naleznete zde: https://ulozto.cz/!VGyGxxZ1BWJX/khm-beletrie-revitalizace-zip

Detaily je možné konzultovat s autorskou projektu Ing. arch. Karlínou Štědrou: tel. 776 22 04 04, ste.drak@seznam.cz (podrobnější kontakt naleznete na výše uvedeném odkazu).

Uzávěrka výběrového řízení je 9. 6. 2017 do 17.00 hod.

Rozhodující kritéria: Cena (včetně DPH), záruční doba, prokazatelná zkušenost s popsaným způsobem realizace.

Předpokládaný termín realizace: srpen 2017

Vaši nabídku, včetně výpisu z obchodního rejstříku, vložte do obálky, označte ji REVITALIZACE KKHM a zašlete na adresu Příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 153/26, 412 01 Litoměřice.

zveřejněno dne: 29. 5. 2017