Ceník služeb a registrační poplatky

Podrobná verze

tento ceník vstoupil v platnost dne 1. 4. 2016
drobné úpravy platné ke dni 24. 5. 2018

1.
registrační
poplatky

Základní poplatek na 12 měsíců250 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku150 Kč
Děti do 15 let věku50 Kč
Evidovaní na Úřadu práce100 Kč
Senioři od 65 letzdarma
Držitelé průkazu ZTPzdarma
Držitelé Rodinného pasu20% sleva
 
Jednorázový vstup 1 hodina využití prezenčních služeb knihovny10 Kč
 
Jednorázová výpůjčka
Registrace pro jednorázovou výpůjčku činí 50 Kč + vratná kauce v minimální výši 300 Kč za dokument. V případě vyšší pořizovací ceny dokumentu je aukce stanovena v této hodnotě.
50 Kč + vratná kauce

2.
poplatky
za zasílání
informací

Informace zahrnuje: upozornění před koncem výpůjční doby, oznámení o upomínce, rezervaci

Informace zaslaná e-mailemzdarma
Na požádání: Informace zaslaná SMS2 Kč
Na požádání: Informace zaslaná poštou15 Kč

3.
doba výpůjčky
a smluvní ceny
za vypůjčení

Knihy31 dní / zdarma
Hudebniny31 dní / zdarma
CD-R31 dní / zdarma
Kompaktní disky (CD, DVD), LP7 dní / zdarma
Čtečky elektronických knih14 dní / 50 Kč
Periodika 7 dní /smluvní poplatek dle výše pořizovací ceny periodika:
od 40 Kč – zdarma
od 40 Kč výše – 5 Kč

4.
Rezervace

Rezervace všech dokumentů je zdarma.

5.
Prodloužení

Prodloužení knihy, periodika, CD a DVD, CD-ROM, hudebninyzdarma
Prodloužení čtečky elektronických knih50 Kč

6.
Sankční
poplatky

Překročení výpůjční doby bez řádné žádosti o prodloužení

CD a DVD
10 Kč/za každý den/kus
Kniha/periodikum/LP, hudebniny, CD
 1. upomínka bez odeslání (od 1. dne prodlení) 10 Kč / 1 knihu / LP / hudebnina / CD-ROM
  5 Kč / 1 periodikum
  100 Kč / 1 čtečka elektr. knih
 2. upomínka (od 8. dne prodlení) 20 Kč / 1 knihu / LP / hudebnina / CD-ROM
  10 Kč / 1 periodikum
  200 Kč / 1 čtečka elektr. knih
 3. upomínka (od 15. dne prodlení) 30 Kč / 1 knihu / LP / hudebnina / CD-ROM
  15 Kč / 1 periodikum
  300 Kč / 1 čtečka elektr. knih
 4. upomínací dopis 100 Kč + sankční poplatky za nevrácené dokumenty

Poté následuje vymáhání pohledávky soudní a exekuční cestou.

Ztráta nebo poškození výpůjčky

Poškození čárového kódu v dokumentu10 Kč
Ztráta výpůjčky

Čtenář je povinen nahradit škodu:

 1. dodáním kopie díla (ztraceného, zničeného), nebo
 2. dodáním jiného vydání díla, nebo
 3. finanční náhradou - cena díla podle cen na trhu v době ztráty + 100 Kč manipulační poplatek

Ztráta CD/DVD, které je nedílnou součástí knihy / periodika

Při ztrátě CD jenž je přílohou knihy/periodika je požadována náhrada v plné výši dokumentu.

Ztráta průkazu

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu30 Kč
Průkazka dětská10 Kč

7.
Meziknihovní
výpůjční služba
(MVS)

Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR (poštovné a balné)60 Kč

8.
Ostatní

Vstup na akce knihovny

Vstup na akce knihovny činí neurčí-li knihovna jinak 30 Kč

Cena vstupu na akce knihovny označená symbolem hvězdičky (30 Kč*), je pro čtenáře nad 65 let s platným čtenářským průkazem zdarma.

Tisk z PC

A4 černobílý tisk 4 Kč

Kopírování a tisk

Černobílé kopírování (naučné oddělení)

formát A4 / jednostranné 2 Kč
formát A4 / oboustranné 3 Kč
formát A3 / jednostranné 3 Kč
formát A3 / oboustranné 4 Kč

Barevné kopírování (naučné oddělení)

formát A4 / jednostranné 10 Kč
formát A4 / oboustranné 20 Kč
formát A3 / jednostranné 20 Kč
formát A3 / oboustranné 40 Kč

Káva (naučné oddělení) 15 Kč

Voda (oddělení registrace) zdarma

Deštník, brýle k půjčení zdarma

nahoru

Zjednodušená verze

registrační poplatek (čtenářský průkaz) na 12 měsíců
250 Kč – dospělí
150 Kč – studenti
50 Kč – děti do 15 let
10 Kč – 1 hodina prezenčních služeb knihovny pro neregistrované

upomínky a sankční poplatky
10 Kč / 1 ks – první upomínka po překročení výpůjční doby knih na 31 dnů, nebo za každý den u CD a DVD nosiče

kopírování a tisk
černobíle: A4 2 Kč, A3 3 Kč
barevně: A4 10 Kč, A3 20 Kč