Přihláška dítěte do 15 let

Za dítě vyplňuje přihlášku jeho zákonný zástupce. Dítě pak může samo přinést tuto přihlášku na oddělení registrace a uhradit registrační poplatek 50 Kč. Doprovod zákonného zástupce při registraci pak již není nutný.