Služby

Knihovna nabízí celou řadu služeb.

1. Rezervace knih

jak si dokument zarezervovat

Pokud zjistíte, že kniha, časopis, nebo CD, které hledáte, jsou vypůjčené, můžete si je rezervovat.
Rezervaci lze provést přímo v knihovně prostřednictvím obsluhy nebo z on-line katalogu na našich webových stránkách, prostřednictvím vašeho čtenářského konta. Služba rezervace je zdarma.
Pokud budete tuto službu využívat, je potřeba mít ve svém čtenářském účtu uvedený aktuální e-mail, nebo telefonní číslo pro příjem SMS.

informace o rezervovaném dokumentu

Jakmile je vámi rezervovaná kniha připravena k vypůjčení, obdržíte informaci, že kniha je k vyzvednutí v knihovně. Můžete být upozorněni e-mailem, nebo poštou či zasláním SMS (viz ceník). Od odeslání zprávy Vám knihu rezervujeme po dobu 7 dnů.

jak si rezervovat knihu, když ještě nejsem čtenář

Nezaregistrovaný uživatel, který chce knihu rezervovat, může také před první návštěvou knihovny využít na webu knihovny tzv. předregistraci, která po vyplnění identifikačních údajů umožňuje objednání dokumentů ještě před právoplatným vydáním čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz je vydán uživateli až při osobní návštěvě knihovny po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku. Poté je možné si rezervovanou knihu na příslušném oddělení vypůjčit.

2. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

úvodní informace

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkujeme na žádost čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR. Službu poskytujeme registrovaným čtenářům s platným čtenářským průkazem. Služba je v rámci ČR zdarma, platí se pouze poštovné a balné (viz ceník). Lhůta vyřízení žádosti není předem stanovena - závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu.

jak si knihu z jiné knihovny objednat

MVS si můžete objednat několika způsoby:

 • osobně na naučném oddělení
 • vyplněním on-line formuláře MVS po přihlášení do Vašeho čtenářského konta na webu knihovny

vyzvednutí

O možnosti vyzvednutí objednané knihy Vás bude knihovník informovat
e-mailem (zdarma), nebo poštou, či zasláním SMS (viz ceník).

výpůjční doba MVS

Pokud půjčující knihovna nestanoví jinak, je výpůjční doba 30 kalendářních dnů.
O prodloužení můžete požádat před uplynutím výpůjční doby.

3. Studovna

umístění

Studovna je součástí naučného oddělení v 1. poschodí, nachází se v klidném a příjemném prostředí. Ve studovně jsou k dispozici dokumenty naučného oddělení.

 • odborná literatura
 • multimediální knihovna (výukové programy na CD-ROMu)
 • mapy a turističtí průvodci
 • periodika
 • informace o regionálních osobnostech

prezenční služby

Dokumenty, které není možné vypůjčit mimo oddělení knihovny jsou k nahlédnutí v prostorách studovny. Jedná se o prezenční půjčování denního tisku a periodik. Dále z příruční knihovny prezenční půjčování encyklopedií, sbírek zákonů a regionální literatury.

Aktuální periodika v čítárně naučného oddělení, která nejsou označena čárovým kódem knihovny, jsou k dispozici pouze prezenčně.

vyhledávání informací a katalogy

 • pomoc a poradenství při vyhledávání informací
 • vyhledávání knih pomocí on-line katalogu

Databáze Anopress nabízí plnotextové články od roku 1996 až dodnes:

 • možnost vyhledávání článků z regionálního tisku
 • možnost vyhledávání v on-line archivu českých médií (tisk, televize, rozhlas)

další služby

 • kopírovací služby
 • skenování
 • možnost zakoupení kávy
 • možnost zapůjčení brýlí a deštníků

meziknihovní výpůjční služby

Na naučném oddělení je možné objednat potřebné dokumenty z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby v rámci České republiky, nebo Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.

4. Kopírovací služby a tisk

kopírování a tisk

V knihovně je možné podle platného ceníku služeb využít kopírovacích služeb (naučné oddělení) a tisku z osobního počítače (týká se všech oddělení).

Tisk z PC
A4 černobílý tisk 4 Kč/ks


Kopírování dokumentů
Černobílé kopírování (naučné oddělení)
formát A4 / jednostranné 2 Kč
formát A4 / oboustranné 3 Kč
formát A3 / jednostranné 3 Kč
formát A3 / oboustranné 4 Kč


Barevné kopírování (naučné oddělení)
formát A4 / jednostranné 10 Kč
formát A4 / oboustranné 20 Kč
formát A3 / jednostranné 20 Kč
formát A3 / oboustranné 40 Kč

skenování a vazba

V případě potřeby je také možno využít služby skenování (naučné oddělení) a na požádání také vazby dokumentů do kovové kroužkové vazby (naučné oddělení, vyhotovení do třetího dne).

5. Veřejný Internet a počítače

Pokyny pro využívání internetu

Ve všech odděleních knihovny je k dispozici veřejný internet a wi-fi.

 1. Držitelé čtenářského průkazu mají vzhledem ke kapacitě počítačových stanic možnost jednorázového využití Internetu – 1 hodinu. O dalším využití počítačové stanice rozhoduje individuálně pracovník oddělení.
 2. Jednorázový registrační poplatek umožňuje jeho držiteli bezplatné využití prezenčních služeb knihovny včetně Internetu po dobu 1 hodiny.
 3. Registrovaní čtenáři mají možnost si předem rezervovat 1 hodinu práce s Internetem, osobně nebo telefonicky (tel. 416 735 678). Doba prodlení je maximálně 10 minut.
 4. Uživatel je povinen na počátku i po ukončení práce na počítačové stanici předložit obsluze stvrzenku o zaplacení jednorázového registračního poplatku.
 5. V případě poruchy připojení nebo jiného problému, je ve vlastním zájmu uživatele tuto skutečnost ihned nahlásit.
 6. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. Tj. stránky prezentující pornografii, propagující rasismus nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
 7. Uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou.
 8. Uživatelé, kteří poruší některé z těchto pokynů nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny, mohou být pracovníkem knihovny vykázáni.
 9. O případných výjimkách rozhoduje obsluha konkrétního pracoviště, především vzhledem k požadavkům dalších uživatelů.

6. Vypůjčení čtečky elektronických knih

pravidla půjčování čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) se půjčují na hudebním oddělení.
 2. Poplatek za zapůjčení je 50 Kč. Viz ceník bod 3.
 3. Čtečka se půjčuje uživateli knihovny staršímu 15 let a registrovanému v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích nejméně 1/2 roku. Uživatel musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči knihovně.
 4. Čtečka se půjčuje absenčně na dobu 14 dnů. Uživatel je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu a v takovém stavu, v jakém si ji půjčil (včetně nahraných souborů). V případě pozdního vrácení platí poplatek dle platného ceníku.
 5. Při půjčování čtečky podepisuje uživatel potvrzení o jejím přijetí.
 6. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.
 7. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, zaplatí její pořizovací cenu.

7. Ptejte se knihovny

proč hledat odpovědi zde?

www.ptejteseknihovny.cz
Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.
Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.
Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin - v pracovních dnech - od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu odpovědi. Pro formulaci vašich otázek si můžete přečíst doprovodný text.
Vaše dotazy a odpovědi na ně archivujeme, samozřejmě bez uvedení vašeho jména a bez uvedení bližších osobních údajů.

oficiální text www.ptejteseknihovny.cz

8. Newsletter

jak se stát odběratelem?

Zadejte svou e-mailovou adresu do přihlašovacího formuláře o newsletter zde. Nebo na domovské stránce knihovny v sekci "program". O newsletter můžete také zažádat kdykoliv na Oddělení registrace.

co je obsahem

Zpravodaj, neboli newsletter, informuje o dění v knihovně. Zahrnuje důležitá upozornění z oblastni provozu knihovny, novinek pro registrované čtenáře a informuje o měsíčním programu vzdělávacích akcí, které knihovna organizuje. Newsletter je zasílán na zadanou e-mailovou adresu žadatelů.

9. Výtah

bezbariérová knihovna

Od roku 2014 se pro vás stala knihovna kompletně bezbariérová. Výtah mohou využít nejen senioři, kteří navštěvují doprovodné aktivity v Galerii, ale i maminky s kočárky, které využívají služeb dětského oddělení ve 2. poschodí. V přízemí budovy se nachází bezbariérové WC.

10. Uzamčení věcí

uzamykatelné skřínky

Aby si čtenáři mohli nerušeně vybrat knihy nebo využít internet, nabízíme na naučném oddělení uzamykatelné skříňky na tašky a školní aktovky.

11. Deštník a brýle

podmínky vypůjčení

Na každém oddělení jsou pro čtenáře k vypůjčení deštníky (při další návštěvě knihovny prosíme o jejich vrácení). A prezenčě si zde mohou čtenáři také vypůjčit dioptrické brýle na čtení.

12. Přebalovací pult

umístění

Zázemí pro přebalování dětí je ve 2. patře, na požádání dostanete klíč na Dětském oddělení.

13. Katalogy

on-line katalog

Graficky jednoduchá forma katalogu možňuje uživateli snadnou základní orientaci ve fondu. V tomto katalogu můžete například:

 • Provést rezervaci dokumentu.
 • Podívat se na své čtenářské konto a sami si prodloužit výpůjčky, mazat rezervace.
 • Katalog umožňuje přehledně hledat v databázi knih, AV-médií a periodik.
 • Prostřednictvím tohoto katalogu se můžete předregistrovat.

poznámka: Exempláře se signaturou D (DOPLŇOVACÍ FOND) jsou určeny pouze pro Místní lidové knihovny.
Vysvětlivky značení naučné literatury v katalogu:
Podívejte se také na stránku:

Jak najít svou knihu?
Jak se vyznat v on-line katalogu?

katalog Carmen

Moderní webový katalog nabízející více možností. V tomto katalogu je podpora přihlašování pomocí ID.

 • Můžete využít trvalého uložení oblíbených dokumentů ve svém čtenářském kontě.
 • V tomto katalogu naleznete funkci hodnocení dokumentů a jejich celorepublikové sdílení.
 • Katalog nabízí možnost vytváření uživatelských recenzí (oblíbené/neoblíbené).
 • Služba RSS automaticky upozorní na novinky v knižním fondu.
 • Postrádáte-li nějaké knihy ve fondu knihovny, zadejte prostřednictvím katalogu výzvu pro nákup dokumentu knihovnou.

ANOPRESS IT

Přístup do databáze českých médií, kde si uživatel může samostatně vyhledávat v archivu od roku 1996 do DNES. Vyhledávání probíhá zadáním libovolných klíčových slov, slovních spojení či tematického dotazu

14. Dětský koutek

umístění

Oddělení beletrie a naučné oddělení mají k dispozici dětský koutek. Za děti, které si zde hrají zodpovídají jejich rodiče.

nahoru