Ceník služeb a registrační poplatky

Tento ceník vstoupil v platnost dne 1.9.2022.

1. Registrační poplatky

1. registrační poplatky

Základní poplatek na 12 měsíců 250 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku 150 Kč
Děti do 15 let věku 50 Kč
Evidovaní na Úřadu práce 100 Kč
Senioři od 65 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP zdarma
Držitelé Rodinného pasu 20% sleva
Jednorázový vstup 1 hodina
Využití prezenčních služeb knihovny 10 Kč

2. Poplatky za zasílání informací

2. poplatky za zasílání informací

Informace zahrnuje: upozornění před koncem výpůjční doby, oznámení o upomínce, rezervaci

Informace zaslaná e-mailem zdarma
Na požádání: Informace zaslaná SMS zdarma
Na požádání: Informace zaslaná poštou 30 Kč

3. Doba výpůjčky a smluvní ceny za vypůjčení

3. doba výpůjčky a smluvní ceny za vypůjčení

Knihy 31 dní zdarma
Hudebniny 31 dní zdarma
CD-R 31 dní zdarma
Kompaktní disky (CD, DVD), LP 7 dní zdarma
Čtečky elektronických knih 14 dní 50 Kč
Elektronická tužka 31 dní zdarma
Periodika* 7 dní do 40 Kč: zdarma
více než 40 Kč: 5 Kč**

* smluvní poplatek dle výše pořizovací ceny periodika
** poplatek se započítává znovu při prodloužení

4. Rezervace

4. rezervace

Rezervace všech dokumentů je zdarma.

5. Prodloužení výpůjční doby

5. prodloužení výpůjční doby

knihy, periodika, CD a DVD, CD-ROM, hudebniny zdarma
čtečky elektronických knih 50 Kč
Elektronická tužka nelze

6. Poplatky z prodlení

6. poplatky z prodlení

Překročení výpůjční doby bez řádné žádosti o prodloužení

CD a DVD 10 Kč/ za každý započatý den/kus
Kniha, LP, hudebniny, čtečka e-knih 10 Kč/ za každý započatý týden/kus (dokument)
Periodika 5 Kč/ za každý započatý týden/kus
Elektronická tužka 50 Kč/ za každý započatý den/kus


Upomínání a vymáhání dluhu

Upomínací dopis 100 Kč + sankční poplatky po uplynutí 60 provozních dní po uplynutí výpůjční lhůty.
Poté následuje vymáhání pohledávky soudní a exekuční cestou.


Ztráta nebo poškození výpůjčky

Poškození čárového kódu v dokumentu 10 Kč


Ztráta výpůjčky

Čtenář je povinen nahradit škodu: dodáním kopie díla (ztraceného, zničeného), nebo dodáním jiného vydání díla, nebo finanční náhradou-cena díla podle cen na trhu v době ztráty +100 Kč manipulační poplatek.


Ztráta CD/DVD, které je nedílnou součástí knihy/periodika

Při ztrátě CD jenž je přílohou knihy/periodika je požadována náhrada v plné výši dokumentu.


Ztráta průkazu

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu: Dospělí 30 Kč
Děti 10 Kč

7. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

7. meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR (poštovné a balné) 70 Kč

8. Ostatní

8. ostatní

Vstup na akce knihovny (neurčí-li knihovna jinak)

Základní vstupné na akce knihovny 50 Kč

Změna ceny je vyhrazena vzhledem ke konkrétnímu rozpočtu konaného programu.
Cena vstupu na akce knihovny označená v programu symbolem hvězdičky (např. 50 Kč*) je pro seniory nad 65 let s platným čtenářským průkazem zdarma.


Besedy pro žáky mateřských, základních a středních škol

Základní prohlídka knihovny je zdarma.
Vstupné na programy pro školy dle běžné nabídky dětského oddělení činí 10 Kč za žáka.
Speciální programy nad rámec běžné nabídky – změna ceny vyhrazena s přihlédnutím ke konkrétnímu rozpočtu konaného programu.


Tisk z PC

formát A4 černobílý tisk jednostranný 4 Kč


Kopírování a tisk

Černobílé kopírování (naučné oddělení)

formát A4 jednostranné 2 Kč
oboustranné 3 Kč
formát A3 jednostranné 3 Kč
oboustranné 4 Kč


Barevné kopírování (naučné oddělení)

formát A4 jednostranné 10 Kč
oboustranné 20 Kč
formát A3 jednostranné 20 Kč
oboustranné 40 Kč
Káva (naučné oddělení) 15 Kč
Voda (oddělení registrace) zdarma
Deštník, brýle a lupa k půjčení zdarma

nahoru