Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Čtení nás baví… s písničkami dědy Míry

Pátek, 26. květen 2023 od 15:30

Knihovna K.H. Máchy

(Obsazenost: 5 z 12)

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA. NELZE SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Cena

zdarma

Místo akce

Dětské oddělení

Mirek Zimmer pracoval jako reportér v Českém rozhlase. Možná ale netušíte, že je také autorem mnoha dětských písniček. Zveme děti tentokrát nejen na společné čtení, ale i zpívání.

pro děti od 4 – 11 let


Back to top