Program

Archiv
<
středa
16. 9.
2020
18.00 h

Šance pro vzdělávání - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI

| rodinám s dětmi, všem | vzdělávání | beseda

BESEDA SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU, BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zveme vás na besedu o vzdělávání s autory výzvy a otevřeného dopisu Šance pro vzdělávání.

Povídat si budeme o tom, jak rozšířit možnosti vzdělávání v ČR. Probereme návrhy uvedené v textu otevřeného dopisu. Řekneme si, jaký vliv na bezpečné prostředí pro učení má mocenská a jaký respektující nenásilná komunikace. Povíme si o vnitřní motivaci, o sebeřízeném vzdělávání, o potřebách lidí ve vzdělávání. Budeme diskutovat o tom, jestli by měl existovat jednotný základ učiva pro všechny, kdo by měl rozhodovat o způsobu vzdělávání dětí a kdo za vzdělávání dětí nese zodpovědnost.

Inspirujeme se v tom, co každý z nás můžeme udělat, abychom se stali změnou.
Pojďme dát šanci vzdělávání.

Přejeme si změnit legislativu tak, aby byly naplněny potřeby všech aktérů ve vzdělávání. Rádi bychom společně s vámi diskutovali o řešeních, která toto přání umožní naplnit.

Sepsali jsme otevřený dopis členům vlády, poslancům a senátorům. Dopis obsahuje mimo jiné i návrhy změn legislativy. Naším přáním je otevření možnosti vzdělávání v ČR.

Co si přejete a potřebujete vy? Máte na nás otázky?

Těší se na vás:
Michaela Řeřichová, rodič, podporuje děti, mladé lidi a organizace v sebeřízení, spoluzakladatelka Aliance pro sebeřízené vzdělávání

Gabriela Ježková, zakladatelka a ředitelka svobodné školy Ježek bez klece

David Urubčík, učitel ve svobodné škole Ježek bez klece v Brně

Jiří Košárek, zakladatel Svobody učení

Milota Kadaňková, rodič, propagátorka vzdělávání řízeného dětmi a mladými lidmi.

 


Otázky do diskuse a náměty můžete posílat předem na dopis@sanceprovzdelavani.cz 

| zdarma, vstupné dobrovolné

| 2. patro: Galerie
Šance pro vzdělávání - ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI
externí odkazy
Odkaz na plné znění dopisu s možností online podpisu
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru