Program

Archiv
<
úterý
22. 9.
2020
9.30 h

Beseda o vývoji řeči pro rodiče nejmenších dětí (0-3 roky)

| rodičům s dětmi | beseda

S logopedkou Mgr. Petrou Nejedlou si budeme povídat o předřečovém vývoji,
vývoji řeči v souvislostech (propojení s vývojem motoriky, smyslů a
dalších oblastí), o tom, jak podpořit vývoj řeči už od prenatálního
období a čeho se raději vyvarovat, jaké problémy mohou nastat a kdy
vyhledat logopeda. Ukážeme si vhodné hry, knihy a pomůcky, též bude
prostor pro dotazy.

Lektorka: Mgr. Petra Nejedlá

Akce je hrazená z grantu:
MAP ORP LITOMĚŘICE II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

| zdarma

| 2. patro: Galerie
Beseda o vývoji řeči pro rodiče nejmenších dětí (0-3 roky)
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru