Program

Archiv
<
pátek
18. 5.
2018
13.00 h

Jak sdílet život v práci – doprovodný program Alchymistické Litoměřice

| osobní rozvoj | beseda

Podnikání OSVČ jako součást naplnění života a nikoli jen jako nutný zdroj financí.

"Podnikání je často chápáno jen jako zdroj peněz nutných pro život. Na jednu stranu je vyžadováno dodržování spousty pravidel a povinností od těch, kteří se rozhodli svobodně řídit svém životy i pokud jde o finanční zajištění svého života. Na stranu druhou jsou pány svého času, svobodně mohou rozhodnout a dělat jen to, co chtějí, co je baví, co je naplňuje. Základem úspěšného sdílení života a podnikání je pochopení vzájemných souvislostí a vyváženosti obou stran této mince. Určující a rozhodující by mělo být naplnění života a vyvažující a příspůsobující by mělo být podnikání. Tak to podle mého názoru stanovila příroda."

Leoš Sladký: Fyzik, který vidí vzájemné souvislosti všeho se vším napříč přírodou, vědou, filozofií, životem a bytím. Ve své praxi uplatňuje znalosti fyziky ve všech oborech lidské činnosti a profesích při úpravě, opravě nebo vytváření prostoru pro život. Jeho primárním zájmem jsou všechny druhy energií. Ve stavebnictví řeší především neblahé vzájemné účinky nevhodně volených kombinací stavebních materiálů.

Událost na stránkách festivalu zde.
Allfestival program na pátek.

| doprovodný program festivalu Alchymistické Litoměřice v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

| 30 Kč, POZOR, zvláštní vstupné za jednu besedu / přednášku / workshop

| 2. patro: Galerie
Jak sdílet život v práci – doprovodný program Alchymistické Litoměřice
externí odkazy
Oficiální stránky festivalu Allchymistické Litoměřice
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru