Program

Archiv
<
středa
5. 6.
2019
18.00 h

Jan Kober: Zapomenutá reforma první republiky – zrušení svěřenství

| všem | historie | přednáška

Přednáška z oblasti historie se věnuje zrušení svěřenství, dnes zapomenuté reformě z období počátků první republiky. Svěřenství bylo mechanismem dlouhodobého vázání šlechtického pozemkového majetku. Problematika bude vyložena v širších vývojových souvislostech. Přednáška bude podána široce přístupnou formou a bude provázena promítáním historických vyobrazení.
Přednášející: Jan Kober, Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Ústav státu a práva Akademie věd České republiky. Podpořeno projektem GAUK č. 336515.

| zdarma

| 2. patro: Galerie
ke stažení
Plakát: Jan Kober (.pdf)
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru