Program

Archiv
<
středa
5. 6.
2019
9.30 h

Knížka pro prvňáčka 2019

| školním třídám | podpora čtenářství | slavnost

Letošního projektu se pro jeho velkou oblibu zúčastnily jako již vloni všechny první třídy všech základních škol (7 základních škol, 14 tříd).
Třídy pravidelně navštěvovaly po celý školní rok besedy na dětském oddělení v litoměřické knihovně a za svou píli získá všech 322 prvňáčků unikátní knížku. Ta letošní se jmenuje "Kde se nosí krky" a je od autora Miroslava Tvrze.
Děti přivítají v divadle knihovnice, s nimiž se po celý rok setkávaly a děti z dramatického oboru Základní umělecké školy v Litoměřicích zahrají prvňáčkům zábavné divadelní představení. Poté si žáčci odnesou knížku na prázdniny, kterou již zvládnou přečíst úplně sami.

| zdarma

| Divadlo Karla Hynka Máchy
kde

Divadlo Karla Hynka Máchy

Máchovy schody 276/3
412 01 Litoměřice-Město

nahoru