Program

Archiv
<
pátek
16. 6.
2017
10.00 h

Knížka pro prvňáčka | určeno školním třídám zapojeným do projektu

| dětem, školním třídám | podpora čtenářství | kampaň, slavnost

V Divadle Karla Hynka Máchy předá knihovna v rámci celostátního projektu malým čtenářům knížky. Školní třídy, jež se zúčastnily projektu Už jsem čtenář a docházely pravidelně na besedy do knihovny, jsou pozvány do divadla. Zde každé dítě získá knížku, která je unikátní tím, že byla vytvořena přímo pro tuto příležitost. Tento celostátní projekt je již tradiční akcí knihovny a prvních tříd základních škol. Zúčastněné děti budou v září slavnostně pasovány do Řádu čtenářů a získají zdarma průkazku do knihovny.

| zdarma

| Divadlo Karla Hynka Máchy
Knížka pro prvňáčka | určeno školním třídám zapojeným do projektu
kde

Divadlo Karla Hynka Máchy

Máchovy schody 276/3
412 01 Litoměřice-Město

nahoru