Program

Archiv
<
středa
9. 1.
2019
8.00 h

Knihovna na litoměřických nádražích – Kniha do vlaku

| dění v knihovně , podpora čtenářství

Ve středu 9. 1. 2019 instalovala Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích knihovničku ve vnitřním prostoru nádraží Litoměřice město a v nově zrekonstruovaném Horním nádraží.

Obě nově nainstalované knihovny na litoměřických nádražích se řadí do projektu Kniha do vlaku.

“Podobné projekty nás baví. Chceme lidem zpříjemnit cestu vlakem a ukázat, že každá kniha si najde svého čtenáře. Nebyli jsme na realizaci sami, partnerem knihovny je kavárna Káva s párou - manželé Plíhalovi, kteří přispěli na provoz knihovny na nádraží Litoměřice město.” Vysvětluje programový pracovník knihovny Jakub Švácha. Na horním nádraží zajistila nákup knihovničky a pronájem prostor u SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) litoměřická knihovna, která navrhla a zrealizovala design obou knihovniček a bude se o obě knihovny starat a knihy pravidelně doplňovat.

Káva s párou věnuje 1 knihovničku na nádr. Litoměřice město, bude jej také zásobovat knihami a platit zde pronájem prostor u SŽDC. Za SŽDC (je v projektu zapojena paní Šindelářová, která za SŽDC pomáhá s realizací řadě městských a obecních knihoven v Ústeckém kraji.

Podobných knihoven je po celé České republice již přes stovku. První knihovny vznikly v roce 2014 a zkušeností vyplývá, že se lidé o knihy, které již nepotřebují, nebo nechtějí skladovat, rádi dělí a knihovničky se tak i díky péči občanů naplňují. “Knihovna bude na knihovny v prvních  měsících dohlížet častěji a bude je zásobovat z knih vyřazených z fondu. Nebo z knih, které čtenáři knihovně pro podobné projekty knihovně věnovali.” vysvětluje ředitel knihovny Karel Tománek.

 

| zdarma

| Vlakové nádraží Horní nádraží Litoměřice | Vlakové nádraží Litoměřice Město
kde

Vlakové nádraží Horní nádraží Litoměřice

Liberecká 736/1, 412 01 Litoměřice

Vlakové nádraží Litoměřice Město

Marie Pomocné, 412 01 Litoměřice

nahoru