Program

Archiv
<
pondělí
16. 4.
2012
0.00 h

Máchovou stopou 2012 – Vy jdete zemí, má cesta vede peklem

| tvůrčí psaní | soutěž

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou Ladislava Chlupáče, starosty města Litoměřice, vypisuje čtvrtý ročník literární soutěže Máchovou stopou.

Soutěž je určena 1. pro středoškoláky (rozhodující je studium na střední škole v České republice nebo zahraničí v termínu do uzávěrky soutěže) a 2. dospělé (tato kategorie není věkově omezena). V obou kategoriích mohou soutěžící posílat libovolně poezii anebo prózu inspirovanou citátem z Máchova díla: „Vy jdete zemí, má cesta vede peklem.“ Rozsah příspěvků přitom nesmí překročit 4 normostrany. Soutěž se vyhlašuje k 15. 4. 2012 a její uzávěrka je 31. 8. 2012.

Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Soutěžní díla jsou přijímána na e-mailu machovoustopou@seznam.cz. U každého soutěžního díla je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii a kontaktní adresu. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota složená ze spisovatelů a lidí věnujících se profesně literatuře (spisovatel a scenárista, držitel Ceny J. Škvoreckého a Magnesia Litera Martin Ryšavý, spisovatelka vyučující na Literární akademii J. Škvoreckého Ivona Březinová, šéfredaktor internetového Portálu české literatury Jaroslav Balvín). V obou kategoriích budou vyhlášena první, druhé a třetí místo, případně čestná uznání. Vítězné literární příspěvky budou oceněny.

Vyhlášení výsledků proběhne v termínu 10.–11. 11. 2012. Vyhlášení bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem.

Mediálními partnery soutěže je internetový Portál české literatury (www.czechlit.cz) a bulletin Knihovny K. H. Máchy Karel Hynek Mácha. Hlavním sponzorem soutěže je distribuční portál Dobré knihy (http://www.dobre-knihy.cz/) .

Výsledky minulého ročníku najdete zde:http://www.litomerice.cz/literarnisoutez/

| zdarma


nahoru