Program

Archiv
<
pátek
6. 5.
2022
16.00 h

Litoměřice barokní – Filip Hrbek

| všem | historie a kultura míst, město Litoměřice | procházka s výkladem

Baroko a Litoměřice jsou dvě slova, která k sobě již mnoho století neodmyslitelně patří. Tak jako je krajina Českého středohoří poseta kopci, tak jsou i Litoměřice posety barokními památkami obdivuhodné kvality. Kde se tu však vzaly? Jak pro ně mohlo vůbec v Litoměřicích po období renesance ještě zbýt nějaké místo? A co všechno je baroko? Na tyto i další otázky by měla odpovědět komentovaná prohlídka po barokních klenotech Litoměřic. 

PhDr. Filip Hrbek, historik z Univerzity J. E. Purkyně, se věnuje dějinám středověku a raného novověku, dějinám lékařství a jako patriot samozřejmě i dějinám Litoměřic.

Obrázek je výřez z Glockspergerova plánu města, na kterém je zachycena barokní katedrála i kostel sv. Václava.

| zdarma

| Před knihovnou
Litoměřice barokní – Filip Hrbek
sdílení
Facebook sdílení
kde

Před knihovnou

Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

fotogalerie

nahoru