Program

Archiv
<
středa
23. 6.
2021
17.00 h

Litoměřice renesanční – Filip Hrbek

| všem | historie | procházka s výkladem

Procházka po místech, která jsou v Litoměřicích spojena s renesancí. Ta přinesla mnoho zahraničních vlivů, mnoho příběhů a vtiskla po předchozím období středověku městu zcela novou tvář a zanechala po sobě několik významných staveb, které jsou dodnes symbolem města.

 

PhDr. Filip Hrbek, historik z Univerzity J. E. Purkyně, věnuje se dějinám středověku a raného novověku, dějinám lékařství a jako patriot samozřejmě i dějinám Litoměřic.

| zdarma

| Před knihovnou
Litoměřice renesanční – Filip Hrbek
kde

Před knihovnou

Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru