Program

Archiv
<
středa
15. 4.
2020
12.00 h

Máchovou stopou - 12. ročník

| dospělým, studentům, všem | tvůrčí psaní | soutěž

Soutěžní kategorie:

  1. žáci a studenti (do 18 let)
  2. dospělí


Téma letošního ročníku:

Pointa

(franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru. Pointa v textu bývá ovšem (nepřímo) předem připravována (Teorie literatury pro SŠ i ZŠ, Fortuna, Praha 1991, str. 112).

Prozaický text s výraznou (nápaditou, osobitou, svéráznou...) pointou.


Porota:

Mgr. Petr Bašus
Mgr. Adam Krupička
Mgr. Radek Fridrich

 


V obou kategoriích posílejte pouze prozaické texty o rozsahu maximálně 3 normostrany (normostrana = 1 800 znaků vč. mezer). Svoje díla posílejte do 10. září 2020 na e-mailovou adresu machovoustopou@seznam.cz. Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem uveďte: celé své jméno, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu. Přihlášeny mohou být pouze dříve nepublikované texty.

Vítězné literární příspěvky budou oceněny věcnými cenami a nově také dílnou tvůrčího psaní pod vedením zkušených lektorů a autorů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 14. listopadu 2020 v Litoměřicích.


Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Literární soutěž Máchovou stopou 2020 vyhlašuje Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Jungmanna.

| zdarma


Máchovou stopou - 12. ročník

nahoru