Program

Archiv
<
pondělí
20. 4.
2015
0.00 h

Máchovou stopou 2015

| seniorům, středoškolákům, všem | literatura, tvůrčí psaní | soutěž

„Najednou bylo všechno jinak“

Vyhlašujeme sedmý ročník literární soutěže. Letos ji otevíráme i žákům druhých stupňů základních škol.

Soutěž je určena 1. žákům druhých stupňů základních škol, 2. středoškolákům a 3. dospělým (studenti vysokých škol, absolventi atd. bez věkového omezení).

Ve všech třech kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer) na téma „Najednou bylo všechno jinak“. Soutěžní díla posílejte na e-mail machovoustopou@seznam.cz.
Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu. Uzávěrka zasílání příspěvků je 31. 8. 2015. Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. 

Další informace

Literární soutěž Máchovou stopou 2015 vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města Ladislava Chlupáče. Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota, jména komisařů budou zveřejněna v červnu 2015 na internetových stránkách Knihovny K. H. Máchy. Ve všech třech kategoriích budou vyhlášena první, druhá nebo třetí místa, případně čestná uznání, porotci ale nejsou povinni obsadit vítězi všechny pozice (v minulosti např. nebyla vyhlášena první místa). Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2015 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné a kulturním programem pro veřejnost. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Nepřijímáme příspěvky od autorů oceněných v minulých ročnících Máchovy stopy. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

 

| zdarma


Máchovou stopou 2015

nahoru