Program

Archiv
<
pátek
1. 4.
2016
0.00 h

Máchovou stopou 2016

| středoškolákům, všem | literatura, tvůrčí psaní | soutěž

Knihovna vyhlašuje osmý ročník literární soutěže. Soutěž je určena: 1. středoškolákům, 2. dospělým (studenti vysokých škol, absolventi atd. bez věkového omezení). V obou kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer), tentokrát na volné téma. Soutěžní díla posílejte na e-mail machovoustopou@seznam.cz. Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu. Uzávěrka zasílání příspěvků je 31. 8. 2016. Přihlášeny mohou být pouze dříve nepublikované texty.

Literární soutěž Máchovou stopou 2016 vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pod záštitou starosty města Ladislava Chlupáče. Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota, jejíž složení bude zveřejněno prostřednictvím internetových stránek knihovny, nejpozději do května 2016. V obou kategoriích budou vyhlášena první, druhá nebo třetí místa, případně čestná uznání, porotci ale nejsou povinni obsadit vítězi všechny pozice (v minulosti např. nebyla vyhlášena první místa). Vítězné literární příspěvky budou oceněny knižní odměnou. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu 2016 v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné a kulturním programem pro veřejnost.

Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Nepřijímáme příspěvky od autorů oceněných v minulých ročnících Máchovy stopy. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

| zdarma


nahoru