A A

Program

Archiv
<
pondělí
16. 10.
2017
17.00 h

Mám strach, že neuspěji, selžu a zklamu

| osobní rozvoj | setkání

Provází Jan Velek.
Strach z neúspěchu a selhání nás buď omezí, zastaví, až zmrazí nebo nás nelítostně žene za úspěchem za každou cenu, hlava nehlava. I řada úspěšných a bohatých lidí je hnána tímto silným strachem. Jakákoli honba s pohonem strachu je dříve nebo později odsouzena k vyčerpání, kolapsu a radikálnímu přehodnocení vlastních hlubinných postojů. Během besedy odkryjeme pravou podstatu tohoto strachu a ukážeme si praktické metody, jak takový strach zkrotit. Beseda zahrnuje inspirativní promluvy, výměnu zkušeností, nácvik metod a meditace.

Jsme-li v radosti, plyneme s tímto pocitem a život je fajn. Pokud v nás ale nějaká životní situace vyvolává strach, snažíme se ji kontrolovat, vytlačit nebo skrýt. A nebo potlačíme sami sebe, skryjeme se, "zmizíme". Jsme jako ve vězení. Radosti navzdory pozitivnímu myšlení ubývají, starosti a strachy přibývají. Obklíčeni strachem nikdy nedosáhneme svého plného potenciálu a nikdy neodhalíme, kdo skutečně jsme.
V sérii besed na téma "strachy" prohlédneme strachy z nové zdravé perspektivy a  odhalíme jejich pravou podstatu. Cílem celé série je osvojit si dovednosti zvládání strachů tak, aby už více nekontrolovaly nás, ale abychom my ovládali je. Seznámíme se a nacvičíme několik osvědčených efektivních přístupů a metod zvládání strachů. Jednou z nich bude metoda DIP "dis-identification process" tedy proces dis-identifikace, odpoutání se.
Během každé besedy prohlédneme vždy jeden ze základních strachů. Inspirativní promluvy, diskuse, výměna zkušeností a meditace dávají šanci, že z besedy budete odcházet více sami sebou v radosti, živosti a s odhodláním, jež bude přetrvávat. V konečném důsledku jsou tedy tyto besedy o radosti, štěstí a naplněném životě.

 

| 30 Kč, čtenáři nad 65 let s platným čtenářským průkazem mají vstup zdarma

| 2. patro: Galerie
Mám strach, že neuspěji, selžu a zklamu
ke stažení
Plakát Jan Velek (.pdf)
Plakát série besed Jan Velek (.pdf)
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru