Program

Archiv
<
středa
30. 9.
2020
18.00 h

přihlášeno: 9

Mohutné pravěké pevnosti obestřené tajemstvím

| všem | historie | přednáška

Hradiště Ústeckého kraje

Poznejme místa obestřená tajemstvím, kde dosud můžeme nalézt zbytky mohutných pravěkých a raně středověkých pevností a poodhalme důvody, které vedly k jejich vybudování.
Kdo a Proč si dal takovou práci a k čemu tyto pevnosti měly sloužit? Hradiště na území dnešního Ústeckého kraje vyrůstala od střední doby kamenné až po dobu hradištní a jsou jich zde desítky - seznamme se s těmi nejzajímavějšími z nich v okolí Ústí nad Labem a Litoměřic.


Rostislav Procházka, pochází z Ústí nad Labem a věnuje se amatérsky historii, zejména pravěku a ranného středověku. Zabývá se především Keltskou civilizací, obdobím hradišť, ale také historií hradů. Působí v hudební skupině Kelt, která hraje tradiční keltskou hudbu - tedy zejména Irské a Skotské lidové písně. Na historická témata pořádá přednášky v knihovně v Ústí nad Labem.
Zájem o historii naší země považuje za velice důležitý, a proto se snaží různá historická témata mezi veřejností popularizovat, zejména pokud se týkají historie našeho kraje, která je tak bohatá a zaslouží si širokou pozornost.

| 40 Kč, * Senioři s platným čtenářským průkazem zdrama

| 2. patro: Galerie
Mohutné pravěké pevnosti obestřené tajemstvím
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

fotogalerie

nahoru