Program

Archiv
<
pondělí
6. 3.
2017
17.00 h

Mužská spiritualita – Vladimír Münz

| osobní rozvoj | beseda

„Duchovno jsi ty a to, co děláš.“

Zušlechtění a rozvoj mužství/maskulinity = uvědomit si sebe a své činy a vzít za ně odpovědnost.
Potřebuješ vědět, odkud jdeš = mít kořeny.
Potřebuješ vědět i kam jdeš = najít své poslání i smysl.
A to se nedobejde bez přijetí svého příběhu = osudu.

VLADIMÍR MÜNZ (1970) jsem průvodce na mužské cestě za sebepoznáním (12 let praxe). Mimo to jsem terapeut a konzultant v seznamce Náhoda. Moje  mise: „Svolávám muže, tluču na zvon svého horoucího srdce. Opřen o vlastní mocný rod.“ Probouzím v lidech chuť žít a objevit vizi / poslání. Mé osobní vlohy: umění pojmenovat situaci, najít východisko, mužské vedení, kontext a porozumění. Jsem šťastný manžel a hrdý otec 5 dětí.

| 30 Kč, čtenáři nad 65 let s platným čtenářským průkazem mají vstup zdarma

| 2. patro: Galerie
Mužská spiritualita – Vladimír Münz
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru