Program

Archiv
<
pondělí
1. 6.
2020
8.00 h

Na ruku

| všem | design, výtvarné umění | výstava

Jaroslav Prášil (*1946, Ústí nad Labem)

– malíř, grafik, textilní výtvarník a pedagog


Vystudoval železnobrodskou Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (1960–1964) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1964–1970, sklářské výtvarnictví). V době jeho studií mu byl velkou inspirací a oporou jeho pedagog, sklářský výtvarník profesor Stanislav Libenský.

Během vysokoškolského studia v Praze jej zaujala řemeslná tvorba kolegyní v ateliéru textilu. Začal se věnovat tradičním řemeslným lidovým technikám (košíkářství, paličkování, ruční výroba ozdob ad.), jejich vizuální jazyk a techniky stále využívá ve své tvorbě.

Prášilovy paličkované náramky jsou originálními artefakty, specifickými uměleckými díly, jimž se soustavně věnuje od osmdesátých let 20. století. Šperky pak odkazují na autorův jedinečný cit pro detail a barevnost i promyšlené skloubení estetické kvality s ruční lidovou řemeslnou technikou, která se projevuje variabilitou používaných přírodních materiálů doplněných syntetickou přízí. Prášilův tvůrčí přístup, ať už ovlivněný geometrickým jazykem, organickými tvary nebo lidovým řemeslem, je charakteristický svou laskavostí a pokorou k materiálům, se kterými pracuje.

Jaroslav Prášil již od sedmdesátých let 20. století spoluurčuje charakter výtvarného umění v Ústí nad Labem. Dlouhodobě pedagogicky působí na ústecké univerzitě a podílel se na vzniku Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1994 zde založil ateliér Přírodní materiály, kde se propojila tvůrčí umělecká práce se současným výtvarným uměním a řemeslem.

Adéla Machová, kurátorka výstavy

 

 Foto: Jáchym Myslivec

| zdarma

| Šperkovnice - vitrína v přízemí budovy | Terárium – vitrína v přízemí knihovny
Na ruku
kde

Terárium – vitrína v přízemí knihovny

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru