Program

Archiv
<
pátek
11. 9.
2020
9.00 h

přihlášeno: 13

Po stopách počátku Litoměřic

| seniorům, všem | historie a kultura míst, město Litoměřice | procházka s výkladem

Procházka po Dómském pahorku s výkladem dějin spojených s touto lokalitou - od nejstaršího středověkého osídlení dnešních Litoměřic až po výstavbu nejvyšší litoměřické věže.

PhDr. Filip Hrbek, historik z Univerzity J. E. Purkyně, věnuje se dějinám středověku a raného novověku, dějinám lékařství a jako patriot samozřejmě i dějinám Litoměřic.

| zdarma

| Sraz před knihovnou
Po stopách počátku Litoměřic
kde

nahoru