Program

Archiv
<
pátek
11. 9.
2020
9.00 h

Po stopách počátku Litoměřic

Lokalita Dómského pahorku – od nejstaršího středověkého osídlení až po výstavbu nejvyšší litoměřické věže.
PhDr. Filip Hrbek, historik z Univerzity J. E. Purkyně, věnuje se dějinám středověku a raného novověku a dějinám lékařství.

| zdarma


nahoru