Program

Archiv
<
středa
29. 9.
2021
17.00 h

Rodáci ve II. světové válce

| všem | výstava

Tato výstava vzdává hold občanům Litoměřic a litoměřicka, kteří bojovali ve II. SV na všech frontách od Afrického bojiště, Francie, Velké Británie až po SSSR.

 

Záměrem je představit jak příběhy jednotlivých vojáků a techniky v historickém kontextu, tak práci dětí z Technického klubu mládeže, sekce plastikových modelářů, které zhotovily přesné modely této vojenské techniky.

Práce dětí je výsledkem celoroční činnosti, kam patří především sběr historických podkladů a pak velmi pečlivá práce na modelech. Celý projekt byl podpořen MŠMT v rámci dotace Podpora talentovaných dětí.

 

Technický klub mládeže je platforma technického zájmového vzdělávání, začleněná do struktury DDM Rozmarýn Litoměřice a vedle sekce plastikových modelářů nabízí dětem a mládeži celou řadu dalších technických a technologických aktivit.

| zdarma

| 1. patro: Naučné oddělení
Rodáci ve II. světové válce
kde

1. patro: Naučné oddělení

Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru