Program

Archiv
<
úterý
30. 11.
2021
17.00 h

kapacita: 19

Současnost Kroniky města Litoměřice

| všem | historie a kultura míst, řemeslo | beseda

Jak se ze současnosti stávají dějiny v naší kronice města? Jak se píše kronika a co vše to obnáší? Jak se můžete podílet na jejím obsahu? To vše se dozvíte od kronikářky města Litoměřice Mgr. Jany Stojanovové.

Galerie knihovny | • vstupné 50 Kč

| 50 Kč

| 2. patro: Galerie
Současnost Kroniky města Litoměřice
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

nahoru