Program

<
úterý
25. 1.
2022
17.00 h

kapacita: 18
přihlášeno: 7

Tatíčku, vrať se k nám!

| všem | historie a kultura míst | křest

| křest knihy


U příležitosti vydání nové knihy s názvem „Tatíčku, vrať se k nám! Pomníky velké války na Litoměřicku“ se uskuteční její slavnostní křest spolu s autorskou besedou. Kniha je třetím dílem ediční řady mapující pomníky velké války v Ústeckém kraji a vydávané Národním památkovým ústavem.  Autory publikace jsou historik Mgr. Jiří Bureš a památkářka Mgr. Marta Pavlíková, kteří na základě dostupných archivních i hmotných pramenů zrekonstruovali příběhy vzniku a mnohdy i zániku více než šedesáti českých i německých pomníků velké války v litoměřickém okrese, na jejichž osudech se zrcadlí dobové turbulence neklidného 20. století.


Galerie knihovny

| zdarma

| 2. patro: Galerie
Tatíčku, vrať se k nám!
kde

2. patro: Galerie

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Mírové náměstí 26
412 01 Litoměřice

fotogalerie

nahoru