Program

Archiv
<
sobota
29. 9.
2018
9.30 h

Václav Vokolek: Po stopách Rudolfa II. a hraběte F. A. Šporka

| historie a kultura míst | procházka s výkladem , výlet

Navštívíme místa spojená s pobytem Rudolfa II., alchymií a astrologií – Brandýs a Benátky nad Jizerou. Lysá nad Labem, Hlavenec – prohlídka Braunova pomníku, rodové sídlo, českobratrský areál spojený se Šporkem a mnoho dalšího. Návštěva zámku Kuks. Po cestě hodinová zastávka na oběd v zámecké restauraci (nutno při registraci na zájezd nahlásit, zda máte o oběd zájem).

| cena zájezdu 300 Kč

| Přihlášení do 20. září 2018 v Knihovně K. H. Máchy na oddělení registrace (přízemí knihovny); tel.: 416 732 453, registrace@knihovnalitomerice.cz

| v 9.30 h sraz na autobusové zastávce u tržnice

| 300 Kč, Pozor, nutné přihlášení do 20. září 2018


Václav Vokolek: Po stopách Rudolfa II. a hraběte F. A. Šporka

nahoru