Program

Archiv
<
pátek
22. 6.
2018
18.00 h

Zpátky v čase - Stammtisch speciál

| cizí jazyk, historie, literatura | autorský večer, beseda, čtení

Beseda o vzpomínkách Herberta Grunda na mládí v severočeském Habří (1936-1946). Host Sara-Marie Plekat, berlínská studentka a účastnice roční dobrovolnické stáže v Řehlovicích.
| tlumočení zajištěno

U kavárenského stolu (který je mimo jiné cívkou na elektrické rozvody a lze tak u něj navinout různé rozhovory, které se třeba stanou vodivými a správně napojenými), se setkáme s berlínskou studentkou Sara-Marie Plekat, která nám představí knihu, v níž Dr. Herbert Grund popsal vzpomínky ze svého mládí v severočeské Habří.

Inspirujeme se iniciativou bývalé dobrovolnice v Čechách: Sara-Marie Plekat, která nám představí tvorbu knihy od textů, rozhovorů s pamětníkem a kronikářkou, až po její financování a vydání. Kniha vyšla v roce 2017 a obsahuje českou i německou jazykovou verzi svědectví. Beseda bude tlumočena studentkou Kristýnou Lamblovou, která v knihovně setkání německé konverzace "Stammtisch - začínáme šprechtit" spoluorganizuje.

Přijďte na místo už o hodinu dříve na vernisáž obrazů v kavárně Fér Kafe v Parku Václava Havla.

KNIHA:
V osmedsáti jedna letech napsal Dr. Herbert Grund vzpomínky na své dětství a mládí, které prožil mezi roky 1936-1946 v severočeském Haberschie a jejím okolí. Dnes se vesnice jmenuje Habří a je součástí obce Řehlovice u Ústí nad Labem. Autor se v knize retrospektivně věnuje popisu života na venkově, vzájemnému soužití Němců a Čechů a tomu, jak jeho chlapec vnímal události předcházející druhé světové válce, válku samotnou, pád Třetí říše a poválečné období. Pro kroniku Řehlovic jsou Vzpomínky na mládí v Habří pramenem, který vyplňuje prázdná místa obecní historie. Mladým čtenářům nabízí vhled do doby skoro před semdesáti lety a pro ty dříve narozené může být impulzem k vlastním vzpomínkám.

"Jsme Evropané. Jsme lidé.Možná se doba mění i díky letité
mravenčí práci jednotlivců v obou zemích: zůstává jediná cesta, prastará a nejtěžší: respekt a snaha chápat a vnímat druhého. Hranice nakonec opravdu existuje jen jediná: mezi člověkem a člověkem." Radka Denemarková (z předmluvy ke knize)

| zdarma

| Kavárna Fér Kafe v Parku Václava Havla
Zpátky v čase - Stammtisch speciál
sdílení
Facebook sdílení
kde

Kavárna Fér Kafe v Parku Václava Havla

Park Václava Havla
Litoměřice

nahoru