Projekty

Březen měsíc čtenářů

| celostátní kampaň

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil již sedmý ročník kampaně.

Cílem je nabídnout čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury.

Posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center

Nabídnout moderní služby knihoven, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně.

datum konání 1. 3. 2017

každý rok v březnu

cílová skupina dětem
rodinám s dětmi
seniorům s vnoučaty
všem archiv akcí

nahoru