Projekty

Druhý život dětské knihy web

www.sensen.cz

štítky

literatura

kontakt

Zora Čuchalová

Druhý život dětské knihy

| dejte knihám šanci žít svůj druhý život

Projekt Druhý život dětské knihy je systém shromažďování a distribuce nových i starších dětských knih za účelem podpory čtení u dětí. Do mezigeneračního projektu, který podpořila Nadace Charty 77 / Konto BARIÉRY, se zapojili děti a aktivní senioři – dobrovolníci, kteří ve svém okolí vyhledávali spoluobčany ochotné věnovat nepoškozené a obsahově kvalitní tituly, které by mohly začít „žít svůj druhý život“.

 

cílová skupina

  • Rodiče s dětmi, jež nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových knih
  • Nízkoprahový klubu Oáza, azylový dům v Želeticích, Klokánek a dalším zařízením, ve  kterých žijí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
datum konání 17. 8. 2016

říjen – listopad: shromažďování knih

Den dětské knihy: slavnostní předávání knih

cílová skupina rodinám s dětmi
seniorům s vnoučaty
všem archiv akcí

nahoru