Projekty

Máchovou stopou štítky

literatura, tvůrčí psaní
soutěž

kontakt

Mgr. Karel Tománek

Máchovou stopou

Literární soutěž vyhlašovaná Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se koná každý rok již od roku 2009.

Jubilejní 10. ročník literární soutěže Máchovou stopou 2018 mění pravidla. Letošní soutěžící z řad dospělých i středoškoláků to budou mít o něco těžší než ti v předcházejících ročnících. Kromě vyhlášeného tématu „Nejistá budoucnost“ musejí respektovat ještě omezenější stanovený rozsah.

Předepsaným formátem je totiž povídka v rozsahu padesáti slov. O vítězích rozhodne porota složená kromě administrátora soutěže Jaroslava Balvína ze dvou literátů, jejich jména upřesníme během května. Vítězové opět obdrží knižní ceny a jejich texty budou otištěny ve speciálním čísle knihovních novin.

Vaše příspěvky posílejte do 31. srpna ve formátech typu .doc nebo .odt, tedy nikoli jako .pdf, na e-mail machovoustopou@seznam.cz. Na závěr příspěvku uveďte soutěžní kategorii (dospělí, středoškoláci), celé jméno, e-mailovou a poštovní adresu i telefonní spojení. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti porotců v listopadu v Litoměřicích a bude spojeno s neformálním rozborovým seminářem pro oceněné.

Kromě otevřené soutěže pro středoškoláky a dospělé vyhlašuje Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích ještě jednu soutěž, tentokrát ale pouze pro ty, kteří se minulých ročníků zúčastnili jako porotci.
Renomované spisovatele, jako jsou například Petra Hůlová, Miloš Urban nebo Emil Hakl, oslovíme se stejným zadáním: text na padesát slov na téma „Nejistá budoucnost“. O nejlepším rozhodne komise složená z vítězů posledních ročníků soutěže.

Poznámka: Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaného příspěvku a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jeho zveřejnění. Zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s jeho případným zveřejněním bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně ji zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

POROTCI MÁCHOVY STOPY 2018: Prozaička Irena Dousková, básník Milan Děžinský a redaktor Jaroslava Balvína v letošním jubilejním ročníku literární soutěže Máchovou stopou. Tu vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy a obesílat ji mají středoškoláci i dospělí textem na 50 slov na téma Nejistá budoucnost. Čas mají až do 30. srpna, kdy začnou příspěvky hodnotit porotci. Soutěž knihovna vyhlásí tradičně v listopadu. Ti nejlepší se můžou těšit na své texty v knihovních novinách a knižní odměny.

| Ukázky vítězných textů jsou vydány pravidelně v listopadovém čísle novin knihovny Karel Hynek Mácha.

datum konání 1. 4. 2018–31. 8. 2018

Zveřejnění projektu na jaře, uzávěrka na konci srpna, vyhlášení výsledků v listopadu.

cílová skupina středoškolákům
všem archiv akcí

nahoru