Projekty

Máchovou stopou štítky

literatura, tvůrčí psaní
soutěž

kontakt

Kateřina Minková

Máchovou stopou

13. ročník - 2021

Téma letošního ročníku:
Třináctka – v libovolném významu do textu/komiksu zakomponovaná číslovka 13

Soutěžní kategorie:

  • žáci a studenti (do 18 let)
  • dospělí

Soutěžní kategorie (žánrové):

  • próza (max. 3 normostrany; normostrana = 1800 znaků vč. mezer)
  • komiks (max. 20 stran v pdf formátu)

Soutěžní díla posílejte na e-mail: machovoustopou@seznam.cz.

Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu.

Uzávěrka zasílání příspěvků je: 15. září 2021

 

Další informace
Literární soutěž Máchovou stopou 2021 vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích. Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota. Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s kurzem tvůrčího psaní pro oceněné proběhne 20. listopadu 2021 v Litoměřicích. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Přihlášeny mohou být pouze dříve nepublikované texty. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Porota


Marek Rubec (nar. 1979 v Litoměřicích)
Studoval na katedře výtvarné kultury PF v Hradci Králové a animovanou tvorbu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se grafice, ilustracím, tvorbě komiksů i animovanému filmu. Učí na Vyšší odborné škole a Střední škole obalové techniky ve Štětí. Populárním se stal jeho opičí komiksový hrdina Jarmil. Spolu s Pavlem Kosatíkem je autorem komiksu Češi 1942 – Jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha, který je součástí série České stioletí, známé i z České televize.

Pavel Brycz (nar. 1968 v Roudnici n. L.)
Básník, prozaik, textař. Studoval na pedagogické fakultě a na DAMU. Živil se jako učitel, publicista i pracovník reklamní agentury. Do povědomí veřejnosti vstoupil především svými knihami (Jsem město, Patriarchátu dávno zašlá sláva, Tátologie, Bílá paní na hlídání...) Za svá díla získal Cenu Jiřího Ortena (1999), Státní cenu za literaturu (2004) i Zlatou stuhu za nejlepší beletrii pro děti a mládež (2011).

Mgr. Petr Bašus (nar. 1966)
Administrátor a porotce soutěže. Středoškolský učitel (Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice) se zájmem o literaturu, divadlo, historii, fotografování, turistiku. Organizátor veřejných besed a debatních soutěží.

Publikování:

Ukázky vítězných textů jsou vydávány pravidelně v listopadovém čísle novin knihovny Karel Hynek Mácha.

 

 

 

datum konání 5. 4. 2021–15. 9. 2021 cílová skupina středoškolákům
všem
zájemcům od 13 let archiv akcí

nahoru