Projekty

Máchovou stopou štítky

literatura, tvůrčí psaní
soutěž

kontakt

Kateřina Minková

Máchovou stopou

14. ročník - 2022

Téma letošního ročníku:
Covidem sem, covidem tam

Soutěžní kategorie:

  • žáci a studenti (do 18 let)
  • dospělí

Soutěžní kategorie (žánrové):

  • prozaický text (rozsah do tří stran A4) inspirovaný dobou pandemie, jakkoli reflektující život a události doby zasažené wu-chanských virem

Soutěžní díla posílejte na e-mail: machovoustopou@seznam.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s kurzem tvůrčího psaní: sobota 12. listopadu 2022

Na závěr dokumentu se soutěžním příspěvkem je nutno uvést: celé jméno autora/autorky, kategorii, e-mailovou a poštovní adresu.

Uzávěrka zasílání příspěvků je: 17. září 2022

 

Další informace
Literární soutěž Máchovou stopou 2022 vyhlašuje Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích. Zaslané práce bude hodnotit soutěžní porota. Vítězné literární příspěvky budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s kurzem tvůrčího psaní pro oceněné proběhne v sobotu 12. listopadu 2022 v Litoměřicích. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše jedno dílo. Přihlášeny mohou být pouze dříve nepublikované texty. Soutěžící zasláním příspěvku vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním svého díla bez nároku na honorář a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných příspěvků a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, případně soutěž zrušit. Na hmotné odměny není právní nárok.

Porota

Vyhlašujeme další ročník literární soutěže Máchovou stopou tentokrát na téma Covidem sem, covidem tam. Uzávěrka soutěže je 17. 9. 2022 a slavnostní vyhlášení výsledků spojené s kurzem tvůrčího psaní pro oceněné proběhne 12. 11. 2022. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích – dospělí, žáci a studenti do 18 let. V odborné porotě zasednou spisovatelky Petra Soukupová Markéta Lukášková. Prozaický text (max. rozsah 3 strany A4) inspirovaný dobou pandemie a jakkoli reflektující život a události zasažené wu-chanským virem zasílejte na adresu machovoustopou@seznam.cz.

Petra Soukupová (nar. 1982) patří k nejúspěšnějším současným českým spisovatelkám. Dosud vydala devět knih. Šest pro dospělé (K moři, Zmizet, Marta v roce vetřelce, Pod sněhem, Nejlepší pro všechny a Věci, na které nastal čas) a tři pro děti (Bertík a čmuchadlo, Kdo zabil Snížka? a Klub divných dětí). Je držitelkou řady ocenění (Ortenova cena 2008, Magnesia Litera 2010 Kniha roku) a nominací. 
Její knihy byly přeloženy do více než deseti jazyků a vyšly např. v Itálii, Maďarsku, Polsku, Rusku nebo ve Vietnamu.
Podílela se na scénářích seriálů Comeback (2008- 2010), Kosmo (2016) a od roku 2011 také pracuje  jako dramaturgyně seriálu Ulice. Podle své knihy Zmizet napsala scénář k filmu Na krátko (2018, r. Jakub Šmíd).
Žije s dcerou a dvěma psy v Praze.

Spisovatelka Markéta Lukášková se narodila před 33 lety v Českých Budějovicích. Otevřeně píše o ženských tématech, její poslední kniha Majonéza k snídani je už pátou v pořadí. Působila jako redaktorka časopisů Týden, Maxim, Faktor S, vedla Reflex.cz. Se svou prvotinou Losos v kaluži objela republiku v rámci divadelního projektu Listování a napsala podle ní scénář, který nyní čeká na filmové zpracování. Poslední rok a půl se také intenzivně věnuje natáčení úspěšného podcastu Příběh, který se opravdu stal.

Mgr. Petr Bašus (nar. 1966)
Administrátor a porotce soutěže. Středoškolský učitel (Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice) se zájmem o literaturu, divadlo, historii, fotografování, turistiku. Organizátor veřejných besed a debatních soutěží.

Publikování:

Ukázky vítězných textů jsou vydány v listopadovém čísle novin knihovny Karel Hynek Mácha.

Lektoři tvůrčího psaní:

Tereza Boučková (spisovatelka, publicistka, scénáristka - Smradi, Zemský ráj to na pohled)

Dana Emingerová (novinářka, spisovatelka, lektorka kurzů tvůrčího psaní Psaní podle Lustiga)

 

 

datum konání 1. 4. 2022–17. 9. 2022 archiv akcí

nahoru