Projekty

Noviny Karel Hynek Mácha štítky

literatura, tvůrčí psaní, výtvarné umění

kontakt

Kateřina Minková
Mgr. Karel Tománek

Noviny Karel Hynek Mácha

| noviny Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Karel Hynek Mácha jsou noviny, které vydává knihovna 2x nebo 3x ročně. Informuje v nich o aktuálních událostech v knihovně a místě jejího působení.

V roce 2016 na novinách spolupracovali:

Editorka: Kateřina Minková, Iva Červinková

Redakce: Jakub Švácha, Iva Červinková, Barbora Adamcová, Šárka Dragounová, Jaroslav Balvín, Zora Čuchalová, Alena Koudelková, Karel F. Tománek a další.

 

Archiv vyšlých čísel naleznete v Publikační činnost knihovny.

archiv akcí

nahoru